Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Beth sy’n digwydd os na ellir cynnal fy arfarniad?

Weithiau, mae’n bosibl na fydd modd cynnal eich arfarniad ar y dyddiad arfaethedig. Gall hyn ddigwydd am nifer o resymau gwahanol fel salwch, absenoldeb mamolaeth neu gyfnod sabothol.

Os ydych wedi archebu arfarniad gydach Arfarnwr, dylech ei hysbysu cyn gynted ag y bo modd. Gellid ad-drefnuch cyfarfod arfarnu yn y tymor byr, ond os oes angen ateb mwy hirdymor, bydd angen i chi gysylltu âch tîm arfarnu perthnasol. I feddygon teulu, y tîm hwn fydd yr Uned Gymorth Ailddilysu, ac i feddygon eraill, y tîm hwn fydd tîm arfarnuch Bwrdd Iechyd. Dylech hysbysur tîm na allwch gymryd rhan yn y broses arfarnu ar hyn o bryd.  

Fel rheol gyffredinol, os nad ydych yn gweithio ar hyn o bryd, ni fydd disgwyl i chi gymryd rhan yn y broses arfarnu.  

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences