Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Sut i fod yn Arfarnwr

Recriwtio Arfarnwyr Meddygon Teulu

Mae'r broses recriwtio arferol yn cynnwys hysbyseb a roddir ar swyddi GIG yn ogystal ag e-ddarllediad gan MARS i bob meddyg teulu sy'n rhoi gwybod iddynt fod yr hysbyseb bellach yn fyw. Mae'n broses ffurfiol, a bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb wneud cais, bod ar y rhestr fer a chael cyfweliad / asesiad.

Os ydych chi'n feddyg teulu ac â diddordeb mewn dod yn Arfarnwr, cysylltwch â HEIW.GPHRadmin@wales.nhs.uk. Er ein bod yn recriwtio Arfarnwyr Meddygon Teulu yn rheolaidd yn dibynnu ar ein hanghenion capasiti, byddwn yn ychwanegu eich manylion at restr aros ac yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth bellach pan fyddwn i fod i recriwtio.

Hyfforddiant Arfarnwyr Meddygon Teulu

Ar ôl eu recriwtio'n llwyddiannus rhaid i feddygon teulu ymgymryd â modiwl hyfforddi ar-lein (MOAT) cyn cwrs hyfforddi deuddydd. Fel Arfarnwr Meddygon Teulu, bydd unigolion yn cael eu cyflogi gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn y rôl honno gyda nifer benodol o sesiynau arfarnu ynghlwm.

Mae hefyd yn bwysig iawn bod Arfarnwyr yn ymgyfarwyddo â swyddogaethau'r Arfarnwr ar y System Ailddilysu Arfarnu Meddygol (MARS). Bydd MARS yn brif arf i Arfarnwyr ar gyfer trefnu cyfarfodydd a chyfathrebu ag arfarnwyr, yn ogystal ag adolygu gwybodaeth am arfarnu ac ysgrifennu'r crynodeb o'r cyfarfod. Mae'n hanfodol bod pob Arfarnwr yn gwybod sut i ddefnyddio'r system yn effeithiol. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adran nesaf. 

Recriwtio Arfarnwr Gofal Eilaidd

Os ydych chi'n Feddyg Gofal Eilaidd neu'n gweithio mewn unrhyw arbenigedd arall ac â diddordeb mewn dod yn Arfarnwr, cysylltwch â'r tîm arfarnu ac ail-ddilysu ar gyfer eich sefydliad cyflogi h.y. Y Bwrdd Iechyd neu'r Corff Dynodedig Annibynnol. Gall hyn hefyd gynnwys proses ymgeisio a chyfweld.

Os hoffech gael y manylion cyswllt ar gyfer eich tîm arfarnu ac ail-ddilysu, cysylltwch â HEIW.RSURevQA@wales.nhs.uk

Hyfforddiant Arfarnwr Gofal Eilaidd

Mae'r Uned Cymorth Ailddilysu (UCA) wedi creu modiwl Hyfforddiant Sgiliau Arfarnwr Rhyngweithiol (AST) sydd ar gael trwy lwyfan AaGIC Y Tŷ Dysgu. 

Y nod yw darparu hyfforddiant rhagarweiniol i'r holl Arfarnwyr Meddygol newydd ledled Cymru, a fydd yn ategu unrhyw hyfforddiant lleol a ddarperir gan eich Bwrdd Iechyd neu'ch Corff Dynodedig Annibynnol.

Mae yna hefyd gyfeirio at adnoddau ychwanegol a sgiliau gwell a allai fod yn ddefnyddiol i chi fel Arfarnwr.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y rôl neu os hoffech ddod yn Arfarnwr, cysylltwch â'ch tîm arfarnu ac ail-ddilysu lleol.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences