Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Adnoddau ar gyfer Meddygon

Mae'r adran adnoddau ar gyfer Meddygon yn darparu gwybodaeth ac arweiniad i feddygon er mwyn eu paratoi ar gyfer y broses arfarnu ac ailddilysu yng Nghymru. 

 

 

Yn yr adran hon

Trosolwg o Arfarnu a Ailddilysu

Cyflwynodd y Cyngor Meddygol Cyffredinol y broses ailddilysu yn 2012 i sicrhau bod pob meddyg yn cadw trwydded i ymarfer. Un o'r prosesau sy'n sylfaen i ailddilysu yw arfarniad blynyddol, sy'n gyfle i feddygon ddangos eu bod yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf a'u bod yn gymwys i ymarfer. 

Ydych chi’n gweithio yng Nghymru neu ym maes Ymarfer Meddygol am y tro cyntaf?

Mae gwefan Ailddilysu Cymru yn cynnwys gwybodaeth am bob agwedd ar arfarnu ac ailddilysu a fydd yn eich helpu drwy’r broses hon. 

System Arfarnu ac Ailddilysu Meddygol (MARS)

Mae'r Uned Gymorth Ailddilysu yn datblygu ac yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein gan gynnwys MARS.

Chwarteri a Ddyrennir

Chwarter a Ddyrennir yw chwarter y flwyddyn pan fyddai disgwyl i chi gwblhau'ch arfarniad fel arfer. 

Sut i baratoi ar gyfer arfarniad

Dyma rai Egwyddorion Arfarnu Allweddol yng Nghymru:

Beth i’w ddisgwyl gan eich Arfarnwr

Bydd pob Arfarnwr wedi cwblhau hyfforddiant ffurfiol ar gyfer y rôl ac wedi cwblhau datblygiad proffesiynol parhaus.

Proses Ailddilysu: Beth sydd angen i chi ei wybod

Mae’n rhaid i bob meddyg gynnal trwydded i ymarfer trwy gwblhau’r broses ailddilysu, ac mae’n rhaid i chi gofio rhai pwyntiau allweddol i sicrhau eich bod yn cwblhau’r broses yn effeithiol.

Adborth gan Gleifion a Chydweithwyr - Orbit360

Mae gan bob meddyg sy'n gweithio yn GIG Cymru fynediad i system adborth cleifion a chydweithwyr Orbit360.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences