Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

System Arfarnu ac Ailddilysu Meddygol (MARS)

Mae'r Uned Gymorth Ailddilysu yn datblygu ac yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein gan gynnwys MARS.

Mae'r system yn cynorthwyo meddygon a chyrff dynodedig gyda'r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol. Mae MARS yn system ailddilysu gyflawn sy'n arwain defnyddwyr drwy arfarniad blynyddol a'r broses o gwblhau eu gwybodaeth ategol fel y'i disgrifir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol. 

Mae MARS yn gwella'n barhaus er mwyn sicrhau bod y system yn parhau i fod yn addas i'r diben a chynorthwyo pob meddyg i gwblhau arfarniad blynyddol. Defnyddir MARS gan dros 7500 o feddygon yng Nghymru, ac rydym yn cynnig darpariaeth desg wasanaeth o ansawdd uchel i gefnogi ein holl wefannau ar-lein. 

Bydd tudalen lanio MARS  yn mynd â chi i'r dudalen fewngofnodi briodol, ac mae dau ddewis ar gael ar hyn o bryd, y naill ar gyfer meddygon teulu a'r llall ar gyfer pob meddyg arall.  

Mae Tudalennau Cymorth a Chefnogaeth MARS yn cynnwys canllawiau defnyddwyr clir a fideos llawn cyfarwyddiadau er mwyn llywio'r wefan.

Yn yr adran hon

Tudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu

Mae'r Dudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu yn elfen allweddol o MARS sy'n galluogi meddygon i gael gwybod am eu sefyllfa bresennol wrth wneud cynnydd tuag at ailddilysu.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences