Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

System Arfarnu ac Ailddilysu Meddygol (MARS)

Mae'r Uned Gymorth Ailddilysu yn datblygu ac yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein gan gynnwys MARS.

Mae'r system yn cynorthwyo meddygon a chyrff dynodedig gyda'r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol. Mae MARS yn system ailddilysu gyflawn sy'n arwain defnyddwyr drwy arfarniad blynyddol a'r broses o gwblhau eu gwybodaeth ategol fel y'i disgrifir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol. 

Mae MARS yn gwella'n barhaus er mwyn sicrhau bod y system yn parhau i fod yn addas i'r diben a chynorthwyo pob meddyg i gwblhau arfarniad blynyddol. Defnyddir MARS gan dros 7500 o feddygon yng Nghymru, ac rydym yn cynnig darpariaeth desg wasanaeth o ansawdd uchel i gefnogi ein holl wefannau ar-lein. 

Bydd tudalen lanio MARS  yn mynd â chi i'r dudalen fewngofnodi briodol, ac mae dau ddewis ar gael ar hyn o bryd, y naill ar gyfer meddygon teulu a'r llall ar gyfer pob meddyg arall.  

Mae Tudalennau Cymorth a Chefnogaeth MARS yn cynnwys canllawiau defnyddwyr clir a fideos llawn cyfarwyddiadau er mwyn llywio'r wefan.

Tudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu

Mae'r Dudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu yn elfen allweddol o MARS sy'n galluogi meddygon i gael gwybod am eu sefyllfa bresennol wrth wneud cynnydd tuag at ailddilysu.

Mae'r dudalen yn cynnwys gwybodaeth fel dyddiad y broses ailddilysu, meysydd gwybodaeth ategol a gwblhawyd ac unrhyw feysydd eraill sydd eu hangen. 

Mae'n bwysig bod meddygon yn deall eu cynnydd tuag at ailddilysu ac yn sicrhau bod eu gwybodaeth ategol yn cael ei chasglu gydol y cylch er mwyn osgoi unrhyw boeni neu bryder diangen. Os yw'r meddyg yn adolygu'r dudalen hon bob blwyddyn yn ystod yr arfarniad, ac os yw ei CDP yn cynnwys gwybodaeth ategol am ailddilysu y gellir gweithio tuag ati, bydd pob elfen yn cael ei chwblhau ymhell cyn y dyddiad ar gyfer ailddilysu. 

Yn yr adran hon

Tudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu

Mae'r Dudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu yn elfen allweddol o MARS sy'n galluogi meddygon i gael gwybod am eu sefyllfa bresennol wrth wneud cynnydd tuag at ailddilysu.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences