Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Y Cyfarfod Arfarnu

Mae’r arfarnwr a’r sawl sy’n cael ei arfarnu yn cytuno ar ddyddiad ac amser y cyfarfod arfarnu ymlaen llaw, a nodir y manylion yn system MARS.

Fel arfer, mae cyfarfodydd arfarnu yn para tua 90-120 munud. Mae hyn yn dibynnu ar y sgwrs ac ar faint o wybodaeth ategol sydd angen ei thrafod, gan gynnwys elfennau ailddilysu, myfyrio manwl ac ati. Mae’n bwysig cofio bod y cyfarfod arfarnu yn cael ei gynnal er mwyn cynorthwyo’r meddyg a’i ddatblygiad personol a phroffesiynol. Gwaith yr Arfarnwr yw hwyluso trafodaeth am lwyddiannau blaenorol a chynlluniau’r dyfodol. 

Dylid cynnal y cyfarfod mewn lleoliad ac ar adeg pan na fydd neb yn amharu ar y cyfarfod, er enghraifft ar adeg pan nad ydych ar alwad.