Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Y Cyfarfod Arfarnu

Mae’r arfarnwr a’r sawl sy’n cael ei arfarnu yn cytuno ar ddyddiad ac amser y cyfarfod arfarnu ymlaen llaw, a nodir y manylion yn system MARS.

Fel arfer, mae cyfarfodydd arfarnu yn para tua 90-120 munud. Mae hyn yn dibynnu ar y sgwrs ac ar faint o wybodaeth ategol sydd angen ei thrafod, gan gynnwys elfennau ailddilysu, myfyrio manwl ac ati. Mae’n bwysig cofio bod y cyfarfod arfarnu yn cael ei gynnal er mwyn cynorthwyo’r meddyg a’i ddatblygiad personol a phroffesiynol. Gwaith yr Arfarnwr yw hwyluso trafodaeth am lwyddiannau blaenorol a chynlluniau’r dyfodol. 

Dylid cynnal y cyfarfod mewn lleoliad ac ar adeg pan na fydd neb yn amharu ar y cyfarfod, er enghraifft ar adeg pan nad ydych ar alwad.  

Pecyn Cymorth Gwerthuso Meddygol Cymru i gyd

Nod y Pecyn Cymorth yw i ddarparu Arfarnwyr, Meddygon a chydweithwyr y maent yn cefnogi gydag adnodd canolog. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi tynnu sylw yn fwy nag erioed at bwysigrwydd bod y rhai sy'n gofalu am y Genedl hefyd yn ystyried a gofalu am eu hunain.

 

Arfarnu Rhithwir

Mae arfarnu rhithwir yn parhau i fod yn opsiwn derbyniol ar gyfer y cyfarfod arfarnu.

Mae'r adnodd isod ar gael os bydd unrhyw ymholiadau ynghylch arfarnu rhithwir.

Canllawiau Arfarnu Rhithwir

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences