Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Adnoddau Arfarnu

Yn yr adran hon

Beth yw rôl Arfarnwr

Meddyg trwyddedig yw Arfarnwr meddygol fel arfer, ond gall fod yn fwy priodol i Arfarnwr fod o gefndir sydd ddim yn un meddygol, er enghraifft os oes gan feddyg rôl uwch reolwr.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) Arfarnwr

Fel gyda phob rôl y mae meddyg yn ymgymryd â hi, os ydynt yn Arfarnwr, rhaid iddynt ymgymryd â DPP sy'n benodol i'r rôl honno.

Adnodd graddnodi sicrhau ansawdd arfarnu (AQA)

Sicrhewch fod yr ymarfer graddnodi hwn yn cael ei gwblhau cyn mynd i’r digwyddiad AQA. 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences