Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Adnoddau Arfarnu

Yn yr adran hon

Beth yw rôl Arfarnwr

Mae Arfarnwr Meddygol yn feddyg trwyddedig fel arfer, fodd bynnag gallai fod yn fwy priodol i Arfarnwr fod o gefndir nad yw'n feddygol, er enghraifft os oes gan feddyg rôl rheoli uwch.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) Arfarnwr

Fel gyda phob rôl y mae meddyg yn ymgymryd â hi, os yw'n Arfarnwr, rhaid iddo ymgymryd â DPP sy'n benodol i'r rôl honno. Mae'r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu llawer o gyfleoedd gwahanol ar gyfer datblygu Arfarnwyr.

Sylwch, bydd rhai modiwlau caiff eu cyfeirio atynt ar y dudalen hon yn eich cymryd at Blatfform Y Tŷ Dysgu ble bydd gofyn i chi mewngofnodi er mwyn eu cwblhau. Os nad oes gennych gyfrif, bydd modd i chi gofrestru i gael cyfrif ar y dudalen mewngofnodi.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwybodaeth ddefnyddiol a darllen ychwanegol i Arfarnwyr.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences