Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Swyddog Cyfrifol ac Adnoddau’r Bwrdd Iechyd

Mae’r wybodaeth hon a’r dogfennau cysylltiedig o ddiddordeb i Swyddogion Cyfrifol a’u timau o ran rheoli prosesau arfarnu ac ail-ddilysu. Mae partïon eraill â diddordeb yn cynnwys Cydgysylltwyr ac Arweinwyr Arfarnu, Arfarnwyr, Meddygon a’r cyhoedd.

Yn yr adran hon

Dogfennau Allweddol

Dogfennau allweddol sy’n ymwneud ag arfarnu ac ail-ddilysu yng Nghymru.

Hyfforddiant a Sefydlu SC

Mae’n hanfodol bod pob Swyddog Cyfrifol yng Nghymru yn dilyn cwrs hyfforddi SC. Argymhellir hefyd bod Swyddogion Cyfrifol yng Nghymru yn mynychu cyfnod ymsefydlu i bolisïau a systemau arfarnu ac ail-ddilysu yng Nghymru gyda’r Uned Cymorth Ailddilysu

Hyfforddiant Sgiliau Arfarnu (AST)

Mae'r Uned Cymorth Ailddilysu (UCA) wedi creu modiwl Hyfforddiant Sgiliau Arfarnwr Rhyngweithiol sydd ar gael trwy lwyfan AaGIC Y Tŷ Dysgu. 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences