Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Hyfforddiant Sgiliau Arfarnu (AST)

Mae'r Uned Cymorth Ailddilysu (UCA) wedi creu modiwl Hyfforddiant Sgiliau Arfarnwr Rhyngweithiol sydd ar gael trwy lwyfan AaGIC Y Tŷ Dysgu. 

Y nod yw darparu hyfforddiant rhagarweiniol i'r holl Arfarnwyr Meddygol newydd ledled Cymru, a fydd yn ategu unrhyw hyfforddiant lleol a ddarperir gan eu Bwrdd Iechyd neu Gorff Dynodedig Annibynnol.

Mae yna hefyd gyfeirio at adnoddau ychwanegol a sgiliau gwell a allai fod yn ddefnyddiol iddynt fel Arfarnwr.

Rhaid i'r Bwrdd Iechyd neu'r Corff Dynodedig Annibynnol wneud cais am Feddyg i gyflawni'r hyfforddiant gyda chadarnhad o bwy fydd yr Arweinydd Arfarnu, gellir gwneud hyn trwy glicio ar y ddelwedd isod.

Gellir lawr lwytho gwybodaeth i Feddygon, Byrddau Iechyd a Chyrff Dynodedig Annibynnol ar sut i ofyn am, cyrchu a chwblhau'r Hyfforddiant Sgiliau Arfarnwr Meddygol Rhagarweiniol isod:

How to complete the introductory Appraiser Skills Training (AST)

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences