Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Croeso i Wefan Ailddilysu Cymru 

Mae'r wefan hon yn amlinellu'r prosesau sydd ar waith ar gyfer dull cyson o ailddilysu ac arfarnu pob meddyg yng Nghymru. Darperir y wefan ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae wedi'i datblygu a'i chefnogi gan yr Uned Gymorth Ailddilysu o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). 

Gobeithio y bydd yn adnodd defnyddiol i chi ac y bydd, ar y cyd â gwefan y Cyngor Meddygol Cyffredinol, yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi'r broses o arfarnu ac ailddilysu yng Nghymru ar gyfer ein rhanddeiliaid gan gynnwys meddygon, Arfarnwyr, Byrddau Iechyd a chleifion. 

Dr Christopher Price, Pennaeth yr Uned Gymorth Ailddilysu 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences