Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Hyfforddiant a Sefydlu SC

Mae’n hanfodol bod pob Swyddog Cyfrifol yng Nghymru yn dilyn cwrs hyfforddi SC. Argymhellir hefyd bod Swyddogion Cyfrifol yng Nghymru yn mynychu cyfnod ymsefydlu i bolisïau a systemau arfarnu ac ail-ddilysu yng Nghymru gyda’r Uned Cymorth Ailddilysu

Hyyfforddiant SC yn cael ei drefnu ar hyn o bryd drwy GIG Lloegr.  Gall SC ofyn am le ar y cwrs hyfforddi nesaf drwy gysylltu â england.revalidation-south@nhs.net

Unwaith y bydd lle wedi’i gadarnhau bydd y SC yn derbyn pecyn e-ddysgu. Bydd yr e-ddysgu yn darparu gwybodaeth sylfaenol i gynorthwyo SC newydd i ddeall cyfrifoldebau’r rôl a dylid ymgymryd â hwy cyn gynted â phosibl.

Mae’r cwrs hyfforddi RO un dydd a hanner yn adeiladu ar yr e-ddysgu ac yn rhoi eglurhad pellach ar y rôl a chyfle i drafod a rhannu dysgu gyda SC eraill.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cwrs hyfforddi a’r dyddiadau hyfforddi nesaf ac ati ar wefan hyfforddi a rhwydweithiau swyddogion cyfrifol GIG Lloegr

Ymsefydlu SC

Gellir trefnu cyflwyniad i bolisïau arfarnu ac ailddilysu, systemau ar-lein a rheoli ansawdd yng Nghymru drwy’r Uned Cymorth Ailddilysu drwy gysylltu ag AaGIC. RSURevQA@wales.nhs.uk

Mae’r UCA hefyd yn rheoli Rhwydwaith Cymorth y SC, y Rhwydwaith Arweinwyr Arfarnu a Grŵp Arfarnu ac Ailddilysu Cymru.

Cynghorydd Cyswllt Cyflogwyr Y Cyngor Meddygol Cyffredinol

Mae’r ELA yn cefnogi SC ar draws ystod swyddogaethau a chyfrifoldebau’r Cyngor Meddygol Cyffredinol gan gynnwys addasrwydd i ymarfer (FtP), ail-ddilysu, cofrestru, addysg a safonau.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt ar gael ar wefan y Cyngor Meddygol Cyffredinol Cyngor Meddygol Cyffredinol Outreach - GMC (gmc-uk.org)

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences