Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Hyfforddiant a Sefydlu SC

Mae’n hanfodol bod pob Swyddog Cyfrifol yng Nghymru yn dilyn cwrs hyfforddi SC. Argymhellir hefyd bod Swyddogion Cyfrifol yng Nghymru yn mynychu cyfnod ymsefydlu i bolisïau a systemau arfarnu ac ail-ddilysu yng Nghymru gyda’r Uned Cymorth Ailddilysu

Hyfforddiant ac Ymsefydlu Swyddogion Cyfrifol (RO)

Hyfforddiant

Trefnir yr hyfforddiant ar hyn o bryd drwy GIG Lloegr, gall RO ofyn am le ar y cwrs hyfforddi nesaf trwy gysylltu â  

Unwaith y bydd lle wedi'i gadarnhau, bydd yr RO yn derbyn pecyn e-ddysgu. Mae'r e-ddysgu yn darparu gwybodaeth sylfaenol i gynorthwyo ROs newydd i ddeall cyfrifoldebau'r rôl a dylid ymgymryd â hi cyn gynted â phosibl.

Mae'r cwrs hyfforddi RO un diwrnod a hanner yn adeiladu ar yr e-ddysgu ac yn rhoi eglurhad pellach ar y rôl a chyfle i drafod a rhannu dysgu gyda ROs eraill.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cwrs hyfforddi a'r dyddiadau hyfforddi nesaf ac ati ar wefan hyfforddiant a rhwydweithiau swyddogion cyfrifol GIG Lloegr

Ymsefydlu

Argymhellir hefyd y dylai RO yng Nghymru fynychu sesiwn ymsefydlu i bolisïau a systemau arfarnu ac ailddilysu yng Nghymru gyda'r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU). Gellir trefnu sesiwn ymsefydlu gyda'r RSU trwy gysylltu â HEIW.RSURevQA@wales.nhs.uk

Mae'r RSU hefyd yn rheoli Rhwydwaith Cymorth yr RO, Rhwydwaith Arweinydd Arfarnu a Rheolwr Ailddilysu (AL/RM) a Grŵp Gwerthuso Ailddilysu Cymru (WRAG). Mae pob un o'r cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn ac yn cael eu cynnal yn rhithwir yn bennaf. Gall yr RSU ddarparu mwy o wybodaeth am y rhwydweithiau hyn yn y sesiwn ymsefydlu.

Ymgynghorydd Cyswllt Cyflogwyr GMC

Mae'r ELA yn cefnogi RO ar draws yr ystod o swyddogaethau a chyfrifoldebau GMC gan gynnwys addasrwydd i ymarfer (FTP), ailddilysu, cofrestru, addysg a safonau.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt ar gael ar wefan y GMC Allgymorth - GMC (gmc-uk.org)

 

 

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences