Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Arfarniad o Ymarfer Cyfan

Dylai arfarniad blynyddol ystyried pob agwedd ar ymarfer meddygon. Maer Cyngor Meddygol Cyffredinol yn disgrifio arfarniad o ymarfer cyfan yn ei ganllaw ar Wybodaeth Ategol.

Cwmpas cyfan eich ymarfer: Rhaid i chi ddatgan yr holl leoedd rydych wedi gweithio a’r rolau rydych wedi’u cyflawni fel meddyg ers eich arfarniad diwethaf. Rhaid i chi gasglu gwybodaeth ategol sy’n cwmpasu’r holl ymarfer. Mae’n bwysig eich bod yn nodi holl gwmpas eich ymarfer fel y gallwch sicrhau bod eich gwybodaeth ategol yn cwmpasu pob agwedd ar eich gwaith. Rhaid i’ch gwybodaeth ategol gynnwys unrhyw waith rydych yn ei gyflawni: 

  1. a.ym meysydd clinigol (gan gynnwys gwaith gwirfoddol) ac anghlinigol (gan gynnwys gwaith academaidd)
  2. b.ar gyfer y GIG, y sector annibynnol a gwaith preifat.

Er mwyn bodloni gofynion ailddilysu, mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i bob meddyg gyflwyno gwybodaeth ategol sy’n cynnwys pob agwedd ar ei ddyletswyddau proffesiynol. Bydd hyn yn golygu bod angen cyflwyno gwybodaeth mewn arfarniad blynyddol. Mae meddygon yn ymgymryd â rolau lluosog yn aml - naill ai ar draws arbenigeddau neu ym meysydd rheoli, addysg ac ati. Bydd gofynion ailddilysu yn berthnasol i bob un o’r rolau hyn, a bydd angen cyfeirio atynt mewn trafodaeth arfarnuo. 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences