Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Tudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu

Mae'r Dudalen Cynnydd tuag at Ailddilysu yn elfen allweddol o MARS sy'n galluogi meddygon i gael gwybod am eu sefyllfa bresennol wrth wneud cynnydd tuag at ailddilysu.

Mae'r dudalen yn cynnwys gwybodaeth fel dyddiad y broses ailddilysu, meysydd gwybodaeth ategol a gwblhawyd ac unrhyw feysydd eraill sydd eu hangen. 

Mae'n bwysig bod meddygon yn deall eu cynnydd tuag at ailddilysu ac yn sicrhau bod eu gwybodaeth ategol yn cael ei chasglu gydol y cylch er mwyn osgoi unrhyw boeni neu bryder diangen. Os yw'r meddyg yn adolygu'r dudalen hon bob blwyddyn yn ystod yr arfarniad, ac os yw ei CDP yn cynnwys gwybodaeth ategol am ailddilysu y gellir gweithio tuag ati, bydd pob elfen yn cael ei chwblhau ymhell cyn y dyddiad ar gyfer ailddilysu. 

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences