Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Archebu Digwyddiad

Sicrwydd Ansawdd Arfarniad Rhithiol 'AQA Bitesize'

Mercher 17eg o Dachwedd 2021

12:00 - 14:00

Hoffai'r Uned Cymorth Ail-ddilysu manteisio ar y cyfle hwn i wahodd pob Arfarnwyr yng Nghymru i fynychu digwyddiad Sicrwydd Ansawdd Arfarniad (AQA) rhithiol eleni.

Y ffocws eleni fydd archwilio: A yw'r pandemig wedi effeithio ar ansawdd Arfarniad o allbynnau cryno? Bydd y crynodebau'n cael eu nodi o'r cyfnod ailddechrau swyddogol ar yr 1af o Ebrill 2021 tan ddiwedd y chwarter diwethaf 31ain o Fedi 2021.

Bydd y digwyddiad yn darparu cyfle rhwydweithio i adolygu a thrafod crynodebau arfarni dienw ar draws lleoliadau Gofal Sylfaenol ac Eilaidd gyda chydweithwyr cysylltiedig. Bydd cyfle i drafod y meini prawf ansawdd, nodi arfer da, a gwelliannau ansawdd mewn meysydd o gyfansoddiad crynodebau.

Os hoffech gofrestru lle yn y sesiwn hon, cliciwch isod, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys:

  • Enw Llawn
  • Bwrdd Iechyd/Corff Dynodedig
  • Rhif y GMC

! ARCHEBWCH !

___________________________________________________________________________________________________________

Ail-gydbwyso Arfarnu - Cyflwyniad i ganolbwyntio ar les

Sesiwn Gryno

Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

14:00 - 15:30

Bydd y sesiwn ar-lein ryngweithiol hon yn cael ei chyflwyno gan Dr Viju Varadarajan.

Ei nod yw canolbwyntio ar yr elfen ffurfiannol, gefnogol a gofalgar o les wrth arfarnu. Mae'n dangos sut y gallwch gefnogi eich cyfoedion yn ystod y broses gyda'r nod o helpu Gwerthuswyr i annog Meddygon i fyfyrio ar eu hiechyd a'u lles fel ffactorau hanfodol ar gyfer safonau uchel o ymarfer proffesiynol.

Os hoffech gofrestru lle yn y sesiwn hon, cliciwch isod, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys:

  • Enw Llawn
  • Bwrdd Iechyd/Corff Dynodedig
  • Rhif y GMC

! ARCHEBWCH !

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences