Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Adnodd graddnodi sicrhau ansawdd arfarnu (AQA)

Sicrhewch fod yr ymarfer graddnodi hwn yn cael ei gwblhau cyn mynd i’r digwyddiad AQA. 

Defnyddiwch y ddolen isod i gael gafael ar yr adnodd graddnodi ar gyfer arfarniadau gofal eilaidd a sylfaenol.

Adnodd Graddnodi AQA

Mae’r adnodd hwn wedi’i gynllunio i helpu i hwyluso dull cyson o farcio ar y diwrnod. 

Sut i ddefnyddio’r Adnodd Graddnodi

Mae dau ddewis ar gael yn awr wrth ddefnyddio’r adnodd hwn: 

  1. Gallwch wylio’r fideo Graddnodi a’r detholiadau o’r crynodebau a’r meini prawf sgorio perthnasol. 
  2. Gallwch wylio’r fideo graddnodi a gweld y crynodebau a’r meini prawf sgorio llawn. 

Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’r swyddogaeth "Slides" ar waelod llaw dde eich sgrin. Bydd hyn yn eich galluogi i newid rhwng opsiwn A neu B yn seiliedig ar eich dewis personol. 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences