Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Dychwelyd i Werhuso

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu wedi cael cadarnhad gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru, y bydd y cyfnod arfarnu cymeradwy a gollwyd ar gyfer Meddygon yn dod i ben ar 31 Mawrth.

O’r 1 Ebrill, bydd yr arfarniad yn cael ei ailgyflwyno ar gyfer pob Meddyg yng Nghymru. Cydnabyddir y gallai fod yn anos casglu gwybodaeth ategol ar hyn o bryd a bydd eich Arfarnwr yn ymwybodol o hyn. Gellir cynnal y cyfarfod gan ganolbwyntio ar les/cefnogaeth ac unrhyw newidiadau i ymarfer o ganlyniad i’r pandemig.

Mae’r adnoddau canlynol isod ar gael o hyd os bydd unrhyw ymholiadau ynghylch arfarnu eleni.

Mae arfarnu rhithwir yn parhau i fod yn opsiwn derbyniol tan ddiwedd 2021, ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb gydag Arfarnwr, trafodwch hyn gyda nhw wrth drefnu arfarniad. Bydd angen i’r ddwy ochr gytuno’r fformat hwn cyn bwrw ymlaen.

Returning to Appraisal - a guide for Appraisees and Appraisers

Virtual Appraisal Guidance

Disgwylir i bob Meddyg gynnwys gwybodaeth ategol hanfodol, megis adborth, yn ystod eu cylch ailddilysu.

Cysylltwch â Thîm Ailddilysu eich Bwrdd Iechyd os oes gennych unrhyw ymholiadau ail-ddilysu.

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences